بۆتین دۆنیأ بانکی نینگ باشلیغی ایشینی تاشلادی

بۆتین دۆنیأ بانکی نینگ باشلیغی ۲۰۱۷-نجی ییلدا ایکینجی گِزِک شۇل وظیپه ده ایشه باشلاپدی

بۆتین دۆنیأ بانکی نینگ باشلیغی ایشینی تاشلادی

 

بۆتین دۆنیأ بانکی نینگ باشلیغی جیم یونگ کیم وظیپه سینی تاشلادی.

۶ ییلدان بأری وظیپه سی نینگ باشیندا بۇلان کیم ۱-نجی فورال دا ایشینی تاشلار.

کره آصیللی آمریکان رایاتی کیم ۲۰۱۲-نجی ییلدا ایشه باشلاپدی.

بۆتین دۆنیأ بانکی نینگ باشلیغی ۲۰۱۷-نجی ییلدا ایکینجی گِزِک شۇل وظیپه ده ایشه باشلاپدی.

 


اتیکتلر: جیم یونگ کیم

دِگیشلی حابارلار