حالقارا گاستروآنتپ فستیوالی گچیریلر

۲۰-۲۲-نجی سنتیابردا ۴۰ یورتدان ۴۱ تانیمال آشچی غازی آنتپ شأهِرینه ساپار قورار

حالقارا گاستروآنتپ فستیوالی گچیریلر

بۆتین دۆنیأده تانالیان آشچیلار گاستروآنتپ حالقارا غازی آنتپ گاسترونومی فستیوالی گچیرلر.

بیرلشن میللتلرینگ یونسکو قوراماسی نینگ تاراپیندان تاصصیق ادیلن و بۆتین دۆنیأده تانالان غازی آنتپ آشچیلیغی حالقارا فستیوالدا تانادیلار.

۲۰-۲۲-نجی سنتیابردا ۴۰ یورتدان ۴۱ تانیمال آشچی غازی آنتپ شأهِرینه ساپار قورار.

فستیوالا یرلی و داشاری یورتلی سیاحاتچیلار دا قاتناشار.


اتیکتلر: غازی آنتپ

دِگیشلی حابارلار