تۆرکیأنینگ پیندیق ساتووی ۲۷۶ مۆنگ تن دان گچدی

تۆرکیه داشاری یورتلارا پیندیق ساتوویندان ۱۱ آیدا ۱ میلیارد ۷۲۰ میلیون دلار قازاندی

تۆرکیأنینگ پیندیق ساتووی ۲۷۶ مۆنگ تن دان گچدی

 

تۆرکیه داشاری یورتلارا پیندیق ساتووینا دۇوام ادیأر.

قارادنگیز پیندیق و اؤنۆملری نینگ داشاساتووچیلاری نینگ بیله له شیگی نینگ باشلیغی ادیپ سوینچ ۲۰۱۷-نجی ییلینگ ۱-نجی سنتیابریندان باشلان ۲۰۱۷-۲۰۱۸-نجی ییلینگ پیندیق ساتووی مؤوسۆمی نینگ ۳۱-نجی آگوست دا قوتارجاقدیغینی آیتدی.

تۆرکیأنینگ داشاری یورتلارا پیندیق ساتووی ۱۱ آیدا ۲۷۶ مۆنگ ۸۰ تن بۇلدی.

تۆرکیه پیندیق ساتوویندان ۱۱ آیدا ۱ میلیارد ۷۲۰ میلیون دلار قازاندی.

ادیپ سوینچ تۆرکیأنینگ داشاری یورتلارا پیندیق ساتووی نینگ ۲۹۰ مۆنگ تن بیلن بارابار بۇلجاقدیغینی بیلدیردی.


اتیکتلر: پیندیق

دِگیشلی حابارلار