تۆرکیه ۲۳۰ مۆنگ تن شأنیکسیز قوری اۆزۆم ساتدی

تۆرکیه اینگ کؤپ قوری اۆزۆم ساتان یورت

تۆرکیه ۲۳۰ مۆنگ تن شأنیکسیز قوری اۆزۆم ساتدی

 

 

تۆرکیه هر ییل ۲۷۰ مۆنگ تن قوریجا اۆزۆم اؤندۆریأر.

بو موقدارینگ ۲۳۰ مۆنگی داشاری یورتلارا ساتیلیار.

دۆنیأدأکی شأنیکسیز قوری اۆزۆمینگ ۲۷ گؤتریمی تۆرکیه ده اؤندۆریلیأر.

دۆنیأنینگ شأنیکسیز قوری اۆزۆمی نینگ ۲۴ گؤتریمی آمریکادا، ۱۵ گؤتریمی حیتای دا، ۱۱ گؤتریمی هیندیستان دا، ۷ گؤتریمی ایران دا، ۴ گؤتریمی بۇلسا اؤزبگیستان دا اؤندۆریلیأر.

تۆرکیأنینگ شأنیکسیز قوری اۆزۆمی ۱۱۰ یوردا ساتیلیار.

تۆرک قوری اۆزۆمی نینگ اینگ اولی مۆشدریلری بۇلسا انگلستان، آلمانیا، هلند، ایتالیا، فرانسیا، اتریش، کانادا، بلژیک، اسپانیا و لهستان.


اتیکتلر: اۆزۆم

دِگیشلی حابارلار