پنج شنبه گۆنی ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۱۱۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۱۲۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنج شنبه گۆنی ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنج شنبه گۆنی ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۳.۰۱)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۱۱۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۱۲۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۶۵۱۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۶۵۲۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۶۶ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۷۸ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار