پنج شنبه گۆنی ۲۱ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹۲۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۹۳۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنج شنبه گۆنی ۲۱ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنجشنبه گۆنی ۲۱ دی ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۱.۱۱)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹۲۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۹۳۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۶۳ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۷۳ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار