چهار شنبه گۆنی ۱۳ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهار شنبه گۆنی ۱۳ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۱۳ دی ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۱.۰۳)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۵۳ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۶۳ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.  

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار