چهارشنبه گۆنی ۱۵ آذر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۵۱۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۵۲۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۱۵ آذر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۱۵ آذر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۲.۰۶)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۵۱۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۵۲۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۴۶۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۴۸۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۴۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۵۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار