سه‌شنبه گۆنی ۱۴ آذر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۷۲۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷۳۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه‌شنبه گۆنی ۱۴ آذر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه‌شنبه گۆنی ۱۴ آذر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۲.۰۵)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۷۲۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷۳۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۷۷۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۷۹۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۵۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۶۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار