تۆرکیأنینگ تأزه باش ایلچیلری بِللی بۇلدی

تۆرکیأنینگ داشاری ایشلر وزیرلیگی بیرنأچه یوردا تأزه باش ایلچیلر ایبردی

تۆرکیأنینگ تأزه باش ایلچیلری بِللی بۇلدی

 

تۆرکیأنینگ داشاری ایشلر وزیرلیگی بیرنأچه یوردا تأزه باش ایلچیلر ایبردی.

تۆرکیأنینگ داشاری ایشلر وزیری مولود چاووش اۇغلی بیرنأچه باش ایلچا تلفن ادیپ اۇلارینگ تأزه وظیپه یرلرینی بیلدیردی.

شونگا گؤرأ جیهاد ارگیای تۆرکیأنینگ اسپانیاداقی باش ایلچیسی بۇلدی.

قاآن اسن ار تۆرکیأنینگ اوروپا گنگه شیندأکی همیشه لیک وکیلی بۇلدی.

محمت کمال بۇزآی تۆرکیأنینگ اوروپا بیله له شیگیندأکی همیشه لیک وکیلی بۇلدی.

مراد آتش برزیلیاداقی تۆرکیأنینگ باش ایلچیسی بۇلدی.

امید یاردیم تۆرکیأنینگ اتریش داقی باش ایلچیسی بۇلدی.

محمد سامسار تۆرکیأنینگ باش ایلچیسی بۇلدی.

شفیق وورال آلتای تۆرکیأنینگ آرژانتین داقی باش ایلچیسی بۇلدی.

 دِگیشلی حابارلار