قوملوجا شأهِرینده یر تیتره دی

ساغات ۰۹.۲۱-ده بۇلان یر تیتره مه سی نینگ گۆیجۆنینگ ۵.۲ ریشتر بۇلاندیغی بیلدیریلدی

قوملوجا شأهِرینده یر تیتره دی

 

آنتالیانینگ قوملوجا شأهِری نینگ قۇلاییندا یر تیتره دی.

شو گۆن ارتیر بیلن ساغات ۰۹.۲۱-ده بۇلان یر تیتره مه سی نینگ گۆیجۆنینگ ۵.۲ ریشتر بۇلاندیغی بیلدیریلدی.

یر تیتره مه سی نینگ مرکزی آنتالیانینگ قوملوجا شأهِریندن ۶۵ کیلومتر داشدا آق دنگیزینگ ایچینده.

واقادا ییتگی چکیلمه‌دی.

 

 دِگیشلی حابارلار