ویدئو: آتاق دیک‌اوچاری اوراسیا ایرشودا

آتاق اوچاری سرگیده یرلی و داشاری یورتلی زیاراتچیلارینگ اۆنسۆنی اؤزۆنه چکدی

ویدئو: آتاق دیک‌اوچاری اوراسیا ایرشودا
ویدئو: آتاق دیک اوچاری اوراسیا سرگیسینده
ویدئو: آتاق دیک اوچاری اوراسیا سرگیسینده

تۆرکیأنینگ میللی دیک اوچاری آتاق آنتالیادا گچیریلیأن هۇواچیلیق سرگیسینده اۆنس مرکزینده

 

آنتالیادا دۇوام ادیأن اوراسیا ایرشو ۲۰۱۸ سرگیسینده تۆرکیأنینگ یرلی و میللی دیک اوچاری آتاق اۆنس مرکزینده.

آنتالیانینگ داشاری حاطلار ترمینالیندا آچیلان و یۇلاغچی و حاربی هۇواچیلیق اؤنۆملری نینگ سرگیله‌نِنی اوراسیا شودا گِزِنلر اوچار و شۇنونگ تأزه تکنولوژیلرینی یاقیندان گؤرۆپ بیلیأر.

سرگیده تۆرکیأنینگ هۇوا گۆیچلری نینگ آکروباتیک تۇپاری تۆرک ییلدیزلاری و یرلی و میللی آتاق دیک اوچارلاری اؤز هۆنأرینی گؤرکِزدی.

آتاق اوچاری شول سرگیده یرلی و داشاری یورتلی زیاراتچیلارینگ اۆنسۆنی اؤزۆنه چکدی.

دۆین آنتالیادا آچیلیش داباراسی گچیریلن سرگی ۲۹-نجی آپریلا چنلی دۇوام ادر.


اتیکتلر: آنتالیا , آتاق

دِگیشلی حابارلار