چاناق قالادا ۳۴ داشاری یورتلی توسساغ ادیلدی

آرالاریندا چاغالار و زنانالارینگ دا باردیغی آیدیلان ۳۴ ایرانلی و اۇوغان بۇسغون توسساغ ادیلدی

چاناق قالادا ۳۴ داشاری یورتلی توسساغ ادیلدی

 

چاناق قالانینگ آیواجیق اترابیدا بی قانون یۇللاردان یونان ینگ میدیللی آداسینا قاچماق ایسله یأن ۳۴ داشاری یورتلی بۇسغون توسساغ ادیلدی.

ژاندارما تۇپاری بهرام قالا اۇباسی بیلن قادیرغا اۇباسیندا زیتینلیک یرده قاچاق بۇسغونلارا قارشی حرکت قورادی.

حرکتده آرالاریندا چاغالار و زنانالارینگ دا باردیغی آیدیلان ۳۴ ایرانلی و اۇوغان بۇسغون توسساغ ادیلدی.

داشاری یورتلی بۇسغونلار آیواجیق داقی داشاری یورتلیلار مرکزینه ایبریلدی.

 دِگیشلی حابارلار