تۆرکیه اؤتن ییل ۳۷۰ تن آلتین ساتین آلدی

تۆرکیه تاریحی نینگ رکوردینی قۇیدی.

تۆرکیه اؤتن ییل ۳۷۰ تن آلتین ساتین آلدی

 

تۆرکیه اؤتن ییل (۲۰۱۷-نجی ییلدا) ۳۷۰ تن آلتین ساتین آلدی.

تۆرکیه بو باباتدان تاریحی نینگ رکوردینی قۇیدی.

ایستامبول بورسییندان بریلن ماغلوماتا گؤرأ دینگه دکابر آییندا ۴۹.۳ تن آلتین ساتین آلیندی.

۲۰۱۷-نجی ییلینگ ایول آییندا اینگ کؤپ آلتین ساتین آلیندی.

شۇل آیدا ۶۲.۹ تن آلتین ساتین آلیندی.

اؤتن ییل هر آی اۇرتاچا ۲۱ تن آلتین ساتین آلیندی.


اتیکتلر: آلتین

دِگیشلی حابارلار