تۆرکیه ده اتوموبیل اؤنۆمینده رکورد قۇیولدی

شو ییلینگ ۹ آییندا اؤتن ییلا گؤرأ اتوموبیل اؤنۆمی ۳۱ گؤتریم یۇقارلادی

تۆرکیه ده اتوموبیل اؤنۆمینده رکورد قۇیولدی

 

تۆرکیه ده اتوموبیل اؤنۆمینده ۹ آیدا رکورد قۇیولدی.

شو ییلینگ ۹ آییندا اؤتن ییلا گؤرأ اتوموبیل اؤنۆمی ۳۱ گؤتریم یۇقارلادی.

۹ آیدا تۆرکیه ۸۳۹ مۆنگ اتوموبیل اؤندۆریلدی.

یانوار- سنتیابر آیی آرالیغیندا اتوموبیل و ماشین اؤنۆمی ۱۸ گؤتریم یۇقارلادی و ۱ میلیون ۲۲۴ مۆنگ ماشین و اتوموبیلا یتدی.

بو موقدارا تراکتور دا قۇشولاندا سان ۱ میلیون ۲۶۲ مۆنگ ۵۷۲ سانینا یتیأر.

یانوار- سنتیابردا اتوموتیو داشاساتووی دا  ۲۴ گؤتریم یۇقارلادی.

داشاری یورتلارا ساتیلان اتوموبیللارینگ سانی دال ۳۸ گؤتریم یۇقارلادی.

ماشین داشاساتووی شۇل دؤوۆرده ۹۸۴ مۆنگ بۇلدی، اتوموبیل ساتووی دا ۶۸۹ مۆنگ سانینا یتدی.دِگیشلی حابارلار