تۆرک هۇوا یۇللاری سمرقنده اوچار

تۆرک هۇوا یۇللاری ۲۰۱۸-نجی ییلدا سمرقند شأهِرینه اوچار ساپارینی باشلادار

تۆرک هۇوا یۇللاری سمرقنده اوچار

 

تۆرک هۇوا یۇللاری شرکتی ۲۰۱۸-نجی ییلدا اؤزبگیستان ینگ سمرقند شأهِرینه اوچار ساپارینی باشلادار.

سمنرقند، تۆرک هۇوا یۇللاری نینگ ۳۰۱-نجی اوچیان یری.

هپده ده بیر گِزِک اوچار ساپاری باشلادیلجاق سمنرقنده ایلکینجی اوچار ۲۰۱۸-نجی ییلینگ ۱۶-نجی مارت آییندا اوچیار.

 دِگیشلی حابارلار