قازاغیستان دۇنگدی

قازاغیستان دا هۇوانینگ یاغدایی: ۳۴-

قازاغیستان دۇنگدی

 

 

قازاغیستان ینگ پایتاغتی آستانا و قاراغاندا، پاولودار و گۆن دۇغار قازاغیستان دا سۇویق هۇوا یاشاییشا یاراماز تأثیرینی یتیریأر.

قازاغیستان دا هۇوا ۳۴- درجأ چنلی سۇویدی.

آستانادا سه شنبه گۆنۆندن بأری باشلان سۇویق هۇوا سبأپلی ۱۴ آدام کسلحانالارا ایبریلدی.

شۇلاردان ۴-ی چاغا.

قاراغاندا، پاولودار و گۆن دۇغار قازاغیستان دا اۇقووجایلاری تعطیل ادیلدی.

قازاغیستان دا گۆندیز هۇوا ۲۷- درجه، گیجه بۇلسا ۳۷- درجأ چنلی یتیأر.

سۇویق هۇوانینگ دۇوام اتجکدیگی بیلدیریلیأر.

 دِگیشلی حابارلار