آذربایجان دا یانغین هلأکچیلیگی بۇلدی

یرلی حابار سریشده لری واقادا ۳۰ آدامینگ اؤلِندیگینی حابار بردی

آذربایجان دا یانغین هلأکچیلیگی بۇلدی
آذربجان دا یانغین پاجیغاسی
آذربجان دا یانغین پاجیغاسی

آذربایجان دا نأشه‌کِشلرینگ بجرگی آلیان یری یاندی، یانغیندا اۇنلارچا آدام اؤلدی

 

آذربایجان ینگ پایتاغتی باکودا نأشه چکیأنلرینگ بجرگی آلیان یری یاندی.

یانغیندا ۳۰ آدام اؤلدی.

آذربایجان ینگ عاداتدان داشغاری یاغدایلار وزیرلیگیندن بریلن ماغلوماتا گؤرأ یانغین ایر ارتیر بیلن خطایی شأهِرینده باشلادی.

بیاناتا گؤرأ کؤپ سانلی یانغینی سؤندۆریش اولاغی (ماشینی) واقانینگ بۇلان یرینه باردی.

یرلی حابار سریشده لری واقادا ۳۰ آدامینگ اؤلِندیگینی حابار بردی.


اتیکتلر: باکو , آذربایجان

دِگیشلی حابارلار