اسدینگ قشونی تۆرکمن داغینا هۆجۆم ادیأر

هۆجۆملرده ایلکینجی کِسگیته گؤرأ ۱۰ آدام اؤلدی

اسدینگ قشونی تۆرکمن داغینا هۆجۆم ادیأر

 

سوریه ده بشار اسدینگ قشونی تۆرکمن داغینا هۆجۆم ادیأر.

هۆجۆملرده ایلکینجی کِسگیته گؤرأ ۱۰ آدام اؤلدی.

یرلی چشمه لردن آلینان ماغلوماتا گؤرأ، رژیمینگ قشونی، گیجه محالیفلارینگ الیندأکی بیرنأچه اۇبانی تۇپ بیلن اوردی.

زیتینلیک و ابوعلی داغینا ادیلن هۆجۆمده ده ۳ آدام یارالاندی.

یارالیلار بجرگی آستینا آلیندی.

تۆرکمن داغینا ادیلن هۆجۆملر حأضیر ده دۇوام ادیأر.دِگیشلی حابارلار