تۆرکمن تانس تۇپاری حالقارا فستیوالینگ بیرینجیسی

undefined | تۆرکیأنینگ بورسا شأهِرینده گچیریلیأن حالقارا آلتین قاراگؤز حالق تانسلاری یاریشی نینگ بیرینجیسی تۆرکمنیستان ینگ میللی تانس تۇپاری بۇلدی

undefined

تۆرکیأنینگ بورسا شأهِرینده گچیریلیأن حالقارا آلتین قاراگؤز حالق تانسلاری یاریشی نینگ بیرینجیسی تۆرکمنیستان ینگ میللی تانس تۇپاری بۇلدی


اتیکتلر: بورسا , تانس , تۆرکمنیستان