دۆنیأنینگ اینگ اولی قلبی

Dünyanın en büyük kalbı Guinness09.jpg |

Dünyanın en büyük kalbı Guinness09.jpg
دۆنیأنینگ اینگ اولی قلبی حیتای‌یینگ پکن شأهیرینده یاشلار تاراپیندان گینس رکوردلار کیتابیندا یازدیریلدی

اتیکتلر: