انگلیس ده ۷۰۰ ییللیق فستیوال

بو اۇیون ۱۴-نجی عاصیردان بأری هر ییل انگلستان دا اۇینالیار

5.jpg
4.jpg
2.jpg
3.jpg

 

انگلستان دا ۷۰۰ ییلدان بأری دۇوام ادیأن هاکسی هود فستیوالی بو ییل دا باشلادی.

بو فستیوالا قاتناشانلار بۇیی ۱ متره قۇلای بۇلان بیر آغاجی زینگیپ مرکزه یرله شدیرمأگه سینانشیارلار.

بو اۇیونینگ داشیندان آنگسات گؤرۆنسه ده قین بۇلاندیغی آیدیلیار.

۴ تۇپارداقی یۆزلرچه قاتناشیجی آغاچی اؤزی آلماق اۆچین یاریشیار.

بو اۇیون ۱۴-نجی عاصیردان بأری هر ییل انگلستان دا اۇینالیار.دِگیشلی حابارلار