بسکبال لیگی نینگ ۱۳-نجی هپده سی قوتاردی

تاحینجی اۇغلی بسکتبال سوپرلیگینده ۱۳-نجی هپده قوتاردی

بسکبال لیگی نینگ ۱۳-نجی هپده سی قوتاردی

 

تاحینجی اۇغلی بسکتبال سوپرلیگینده ۱۳-نجی هپده قوتاردی.

بیرینجی اۇرونی ایه له یأن فنرباغچه بکو دارالشفقه تکفن –ی میهمان اتدی.

فنرباغچه بکو بو یاریشدا ۹۱-۶۱ حاسابی بیلن اۆستۆنلیک قازاندی.

آنادولو افس بۇلسا پینار قارشی یاقا تۇپارینی میهمان اتدی.

آنادولو افس بو یاریشدا ۱۰۴- ۷۶ حاسابی بیلن ینگیش قازاندی.

غازی آنتپ بسکتبال تۇپاری ایستامبول بیک شأهِر بلدیه سی تۇپارینی ۸۰- ۶۹ حاسابی بیلن ینگدی.دِگیشلی حابارلار