بسکتبال: تۆرک تۇپاری اوروپا لیگینده بأسده‌شینی ینگدی

آنادولو افس بو لیگده ۹-نجی ینگیشینی قازاندی

بسکتبال: تۆرک تۇپاری اوروپا لیگینده بأسده‌شینی ینگدی

 

تۆرک هۇوا یۇللاری نینگ اوروپا لیگی نینگ ۱۳-نجی هپده سینده یاریشان آنادولو افس بسکتبال تۇپاری، مونته نگرولی میهمانی بودوجنوست ولی نی ۱۰۶- ۶۸ حاسابی بیلن ینگدی.

شیله لیک بیلن آنادولو افس بو لیگده ۹-نجی ینگیشینی قازاندی.

مونته نگرولی تۇپار دا ۱۰-نجی گِزِک بیله کی تۇپارلاردان ینگیلدی.

۱۳-نجی هپدأنینگ سۇنگوندا فنرباغچه بسکتبال تۇپاری ۲۵ بال بیلن بیرینجی اۇرونی ایه له یأر.

رئال مادرید ۲۲، زسکا ۲۳ و آنادولو افس ۲۲ بال بیلن بیله کی اۇرونلارا ایه.

 دِگیشلی حابارلار