فوتبال: گالاتاسرای ۳- لوکوموتیو مسکو ۰

فوتبال: گالاتاسرای ۳- لوکوموتیو مسکو ۰

FOTO_16422231_190920180034200000_R_SPO_20180919000000_aa-picture-20180919-16422231.jpg
FOTO_16422236_190920180034200000_R_SPO_20180919000000_aa-picture-20180919-16422236.jpg
FOTO_16422210_190920180030130000_R_SPO_20180919000000_aa-picture-20180919-16422210.jpg
FOTO_16422012_180920182345170000_R_SPO_20180918000000_aa-picture-20180918-16422012.jpg
FOTO_16421877_180920182323000000_R_SPO_20180918000000_aa-picture-20180918-16421877.jpg

گالاتاسرای یوفانینگ قاهرامانلار لیگی نینگ ایلکینجی اۇیونیندا روسیانینگ لکوموتیو مسکو تۇپارینی ۳-۰ حاسابی بیلن ینگدی.

گالاتاسرای بو نتیجه بیلن ایلکینجی بأسله‌شیگیندن ۳ بال آلدی.

گالاتاسرای یینگ گللارینی گری رودریگز، ارن دردی یۇق و سلچوق اینان اوردی.

گالاتاسرای بو نتیجه بیلن ۳ بال بیلن گروهی نینگ بیرینجی اۇرونینی ایه له دی.

بیله کی اۇیوندا شالکه بیلن پورتونینگ بأسله شیگی ۱-۱ تاماملاندی.

 

 دِگیشلی حابارلار