فوتبال: تۆرکیه سوئد بیلن بأسله‌شِر

سولنا شأهِرینده تۆرکیأنینگ واغتی بیلن ساغات ۲۱.۴۵-ده باشلاجاق یاریشدا اسپانیول خسوس گیل مانزانو تۆیدۆک چالار

فوتبال: تۆرکیه سوئد بیلن بأسله‌شِر

 

تۆرکیه سوئدینگ میللی فوتبال تۇپاری بیلن یاریشار

تۆرکیأنینگ میللی فوتبال تۇپاری یوفانینگ حالقلار لیگی نینگ ب گروهینداقی ۲-نجی بأسله‌شیگینده سوئد بیلن بأسله‌شِر.

سولنا شأهِرینده تۆرکیأنینگ واغتی بیلن ساغات ۲۱.۴۵-ده باشلاجاق یاریشدا اسپانیول خسوس گیل مانزانو تۆیدۆک چالار.

ایلکینجی بأسله‌شیکده روسیا ۲-۱ حاسابی بیلن ینگیلن تۆرکیه ده سردار عزیز بیلن عمر بایرام اۇیناپ بیلمه‌یأر.

یر ایه سی سوئددن ده امیل فورسبرگ بیلن مارتین اولسون شو گۆنکی بأسله‌شیکده اۇیناپ بیلمه‌ز.


اتیکتلر: یوفا , سوئد , فوتبال

دِگیشلی حابارلار