والیبال: فنرباغچه ایتالیان بأسده‌شی بیلن یاریشار

بأسله شیک ترویسو شأهِریندأکی پالاورده سالونیندا تۆرکیأنینگ واغتی بیلن ساغات ۲۲.۳۰-دا باشلار

والیبال: فنرباغچه ایتالیان بأسده‌شی بیلن یاریشار

فنرباغچه زنانالار والیبال تۇپاری  CEV قاهرامانلار لیگی نینگ ب گروهینداقی ۴-نجی هپده بأسله شیگینده ارتیر ایتالیان تۇپار ایموجو والی بیلن بأسله‌شِر.

بأسله شیک ترویسو شأهِریندأکی پالاورده سالونیندا تۆرکیأنینگ واغتی بیلن ساغات ۲۲.۳۰-دا باشلار.

گروهدا ۱ ینگیش قازانان و ۳-نجی یرده دوران فنرباغچه، گروهدا هیچ ینگیلمه‌دیک بأسده‌شی بیلن یاریشار.

ایکی تۇپارینگ ایستامبول داقی بأسله‌شیگینده ایتالیان تۇپار ۳-۲ حاسابی بیلن ینگیش قازانیپدی.دِگیشلی حابارلار