آفرودیسیاس یونسکونینگ بۆتین دۆنیأ مدنی میراثی ساناویندا

تاریحدا آفرودیسیاس آفرودیت پوتحاناسی بیلن تانالیار

آفرودیسیاس یونسکونینگ بۆتین دۆنیأ مدنی میراثی ساناویندا

تۆرکیأنینگ آیدین ولایاتی نینگ قاراجاسو اترابینداقی اۇزالقی یونان و روم دؤورینه دگیشلی اینگ أهمیتلی تاریحی شأهِرلردن بیری بۇلان آفرودیسیاس بۆتین دۆنیأ مدنی میراثی ساناوینا دگیشلی بۇلدی.

لهستان ینگ کراکوف شأهِرینده گچیریلن ماصلاحاتدا آفرودیسیاس تاریحی شأهِری یونسکونینگ ساناوینا آلیندی.

تاریحدا آفرودیسیاس آفرودیت پوتحاناسی بیلن تانالیار.

میلاددان اۇزال ۲۰۰-نجی ییل بیلن میلاددان سۇنگرا ۶-نجی عاصرا چنلی بو شأهِر اینگ تانالان شأهِرلر آراسیندادی.

تۆرکیأنینگ یونسکونینگ بو ساناوینداقی اثری ۱۷ سانینا یتدی.

تۆرکیه اؤنگۆمیزدأکی ییل شانلی اورفانینگ گؤبِکلی دپه تاریحی اثرینی بۆتین دۆنیأ مدنی میراثی ساناوینا هؤدۆرلأر.

گؤبِکلی دِپه دۆنیأنینگ بیلینیأن اینگ قادیمی عیباداتحاناسی.

 دِگیشلی حابارلار