هیندیستان دا دۇنگوز دۆمِوی سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی یۇقارلایار

ایالتده بو یوقانچ کسلینگ اینگ کؤپ جایپور، گانگانگار و سیکار شأهِرلرینده بۇلاندیغی حابار بریلیأر

هیندیستان دا دۇنگوز دۆمِوی سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی یۇقارلایار

 

هیندیستان ینگ راجستان ایالتینده دۇنگوز دۆمِوی سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی ۱۰۵ آداما یتدی.

H1N1 ویروسی سبأپلی کِسِللأنلرینگ سانی دینگه راجستان ایالتینده ۲ مۆنگ ۸۵۴ آداما یتدی.

رسمی ماقاملار هپدأنینگ آخیرقی گۆنلرینده ده ۵ آدامینگ اؤلِندیگینی و اؤلِنلرینگ سانی نینگ ۱۰۵ آداما یتندیگینی بیلدیردی.

ایالتده بو یوقانچ کسلینگ اینگ کؤپ جایپور، گانگانگار و سیکار شأهِرلرینده بۇلاندیغی حابار بریلیأر.

دۇنگوز دۆمِوی دهلی، گجرات و هاریانا یالی ایالتلرده ده بار.

 دِگیشلی حابارلار