مکزیک: سیل سبأپلی ۵ آدام اؤلدی

مکزیک ده بۇلان سیلدا ۹ آدام دا ییتدی

مکزیک: سیل سبأپلی ۵ آدام اؤلدی

مکزیگینگ گۆن باتاریندا آشاکؤپ یاغان یاغیشلار سیلا سبأپ بۇلدی.

سیل سبأپلی ۵ آدام اؤلدی.

میچوآکان ایالتینده پریبان شأهِرینده کوتیو چایی آغدی.

یۇللار سوو آستیندا قالدی.

واقادا ۵ آدام اؤلدی.

درکسیز ییتن ۹ آدامینگ تاپیلماغی اۆچین تاغاللالار دۇوام ادیأر.

اؤلِنلرینگ آراسیندا ۲ چاغا دا بار.


اتیکتلر: مکزیک , سیل

دِگیشلی حابارلار