روسیادا وستوک تۆرگِنله‌شیگی باشلادی

تۆرگِنله‌شیگه حیتای و مغولیستان دا قاتناشیار

روسیادا وستوک تۆرگِنله‌شیگی باشلادی

 

روسیانینگ قشونی تاریحی نینگ اینگ اولی تۆرگِنله‌شیگی بۇلان وستوک- ۲۰۱۸ تۆرگِنله‌شیگینه باشلادی.

تۆرگِنله‌شیگه ۳۰۰ مۆنگ عسگر قاتناشیار.

تۆرگنله شیک ۱۷-نجی سنتیابرا چنلی دۇوام ادر.

وستوک ۲۰۱۸ تۆرگِنله‌شیگینده ۱۰۰۰-دن قۇوراق اوچار، دیک اوچار و اوچارمانسیز اوچار، ۳۶ مۆنگ تانک و ۸۰-ِه قۇلای ساواش گأمیسی قاتناشار.

بو تۆرگِنله شیک، شوروی دؤورۆنده ۱۹۸۱-نجی ییلدا گچیریلن زاپاد- ۸۱ تۆرگِنله‌شیگیندن سۇنگرا روسیانینگ تاریحینداقی اینگ اولی تۆرگِنله‌شیک.دِگیشلی حابارلار