ژاپن دا توپان سبأپلی ۱۱ آدام اؤلدی

واقادا ۳۰۰-دن کؤپ آدام دا یارالاندی

japonya jebi tayfunu2.jpg
japonya jebi tayfunu1.jpg
ژاپن دا توپان
ژاپن دا توپان

ژاپن دا جبی توپانی سبأپلی ۱۱ آدام اؤلدی

 

ژاپن دا جبی توپانی سبأپلی ۱۱ آدام اؤلدی.

واقادا ۳۰۰-دن کؤپ آدام دا یارالاندی.

دۆیندن بأری باشلان توپان ژاپن دا سۇنگقی ۲۵ ییلدا اینگ گۆیچلی توپان.

توپان ینگ تیزلیگی (سرعتی) ساغاتدا ۲۰۰کیلومتره یتیأر.

توپانینگ اوران یرلرینده ۲ میلیون آدام باشغا یرلره گؤچۆریلدی.

توپان کؤپ سانلی ماشینی دا اؤزی بیلن آلیپ گیتدی.

توپان نأچه گأمینی ده دنگیزیاقاسینا گتیردی.

کانسی قۇنالغاسینی سوو آلدی.

قۇنالغاداقی ۳ مۆنگ یۇلاغچی دا گأمیلر بیلن چیقاریلدی.

 


اتیکتلر: توپان , ژاپن

دِگیشلی حابارلار