آمریکا سوریأ هوُوا هۆجۆمینی قورادی

ترامپ هۆجۆم پرمانینی اؤزۆنینگ برندیگینی نیغتادی

آمریکا سوریأ هوُوا هۆجۆمینی قورادی

 

آمریکا سوریأ هوُوا هۆجۆمینی قورادی.

هووا هۆجۆمی دانگ بیلن باشلاپدی.

ترامپ هۆجۆم پرمانینی اؤزۆنینگ برندیگینی نیغتادی.

انگلستان ینگ باش وزیری ترزا می بِللی یرلره چأکلی هۆجۆم قورالاندیغینی بیلدیردی.


اتیکتلر: آمریکا , سوریه

دِگیشلی حابارلار