بوشهرده یر تیتره دی

یر تیتره مه سی نینگ گۆیجۆنینگ ۴.۹ ریشتر بۇلاندیغی بیلدیریلدی

بوشهرده یر تیتره دی

 

یر تیتره مه سی نینگ گۆیجۆنینگ ۴.۹ ریشتر بۇلاندیغی بیلدیریلدی

ایران ینگ بوشهر ولایاتیندا یر تیتره مه سی بۇلدی.

بنک دییلن یره قۇلایدا بۇلان یر تیتره مه سی نینگ گۆیجۆنینگ ۴.۹ ریشتر و مرکزی نینگ یرینگ ۱۸ کیلومتر آستیندا بۇلاندیغی حابار بریلدی.دِگیشلی حابارلار