Türkiýe milli ekerançylyk girdejisinde Ýewropada birinji orny eýeleýär

“Milli ekerançylyk girdejisinde Ýewropada birinji, dünýäde bolsa sekinzinji orny eýeleýäris”

Türkiýe milli ekerançylyk girdejisinde Ýewropada birinji orny eýeleýär

 

Türkiýe milli ekerançylyk girdejisinde Ýewropa boýunça birinji orny eýeleýär

Türkiýäniň Biržalar we Birleşmeler Bileleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglunyň Türkiýäniň ekerançylykda we maldarçylykda uly potensiala eýedigini nygtady

 Rifat Hisarjyklyoglunyň “Milli ekerançylyk girdejisinde Ýewropada birinji, dünýäde bolsa sekinzinji orny eýeleýäris” diýdiDegişli Habarlar