ABŞ Wenesuela sanksiýa goýmak barada karar kabul etdi

ABŞ Wenesuelanyň 7 raýatyna we käbir edara-kärhanalaryna sanksiýa goýmak barada karar kabul etdi

ABŞ Wenesuela sanksiýa goýmak barada karar kabul etdi

ABŞ-nyň Gazna ministrliginden berilen beýanatda kararyň galplyk sebäpli kabul edilendigi nygtalýar.

Beýannamada Wenesuelanyň halky ýoksullygy başdan geçirýärkä milliardlarça dollarlyk galplyk edendigi sebäpli 7 adam üçin sanksiýa goýmak barada karara gelinendigi habar berildi.

Beýannamada ABŞ-nyň Wenesuelanyň halkynyň demokratiýany üpjün etmek ugrunda alyp barýan tagallasyny goldamak üçin diplomatiki we ykdysady serişdelerden peýdalanma dowam ediljekdigi bellenilýär.

Wenesuela ABŞ-nyň sanksiýalary boýunça Bütindünýä Söwda Guramasyna arz etdi.Degişli Habarlar