Türk Eximbankynyň müşderi sany artýar

Türk Eximbankynyň baş Müdiri Adnan Ýyldyrym 2017-nji ýylyň başynda 7,700 eksportçy bilen işleşýän bolsalar, noýabr aýynda şol sanyň 10,600-e ýetjekdigini aýtdy

Türk Eximbankynyň müşderi sany artýar

Adnan Ýyldyrym “Anadoly” habarlar gullugynda ykdysadyýet bilen bagly soraglara jogap berdi.

“Eksport karzlarynda 9 aýda 30 milliard dollardan geçdik. Ýylyň ahyrynda 43-44 milliard dollara ýeteris” diýen Ýyldyrym; “3 milliard dollara golaý taslamamalara berýän goldawlarymyz bar. Gatnaşyklardan gowy netije alynan halatynda portfelimizde işleşýän goşmaça 10 milliard dollarlyk taslama war” diýdi.


Etiketkalar: müşderi , bank

Degişli Habarlar