Eýran bilen Türkiýe ýokary hilli pissäniň ösdürlip ýetişdirilmegi üçin hyzmatdaşlyk eder

Antep pissesini ösdürlip ýetişdirýän Eýran bilen Türkiýe, pisse önümçiliginde başdan geçirilýän kynçylyklaryň ortadan aýrylmagy üçin hyzmatdaşlyk eder

Eýran bilen Türkiýe ýokary hilli pissäniň ösdürlip ýetişdirilmegi üçin hyzmatdaşlyk eder

Şol çäkde Eýranyň Pisse öndürijiler bileleşiginiň agzalary bilen Oba we tokaý hojalygy ministrliginiň çäginde iş alyp barýan Antep pissesi ylmy barlag instutynda geçirlen gepleşikleriň netijesinde iki ýurt pissäniň ösdürlip ýetişdirilmeginde gazanan tejribelerini paýlaşar.

Eýran Antep pisse önümçiliginde ABŞ-dan 2-nji orny, Türkiýe bolsa 3-nji orny eýeleýär.

Eýranly we Türkiýeli hünärmenler pisse önümçiliginde başdan geçirilýän kynçylyklaryň ortadan aýrylmagy we ýokary hilli pissäniň ösdürlip ýetişdirilmegi üçin hyzmatdaşlyk eder.


Etiketkalar: Eýran , pisse

Degişli Habarlar