Türkiýe we Russiýa oba-hojalyk pudagy boýunça birnäçe şertnama gol çekerler

Forumyň çäginde iki ýurdyň arasynda oba-hojalyk pudagy boýunça birnäçe şertnama gol çekiler

Türkiýe we Russiýa oba-hojalyk pudagy boýunça birnäçe şertnama gol çekerler

Türkiýäniň we Russiýanyň 5-nji sentýabrda Stambul CNR Expo sergi merkezinde geçiriljek forumda oba-hojalyk boýunça birnäçe şertnama gol çekmäge taýýarlyk görýär.

"Food Stambul" sergisinden soň, DEIK tarapyndan gurnalan Türkiýe-Russiýa Işewürler geňeşiniň çäginde iki ýurdyň arasynda tekstil, mebel, demir-polat, azyk, oba-hojalyk we maşyn pudaklarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ýokary derejeli forum geçiriler. 

Forumyň çäginde iki ýurdyň arasynda oba-hojalyk pudagy boýunça birnäçe şertnama gol çekiler.


Etiketkalar: şertnama , pudak , Russiýa , Türkiýe

Degişli Habarlar