Türkiýäniň ilkinji tebigy gaz biržasy ertir açylýar

Biržada tebigy gaz bilen üpjün ediji firmalar we BOTAŞ iş alyp barar

Türkiýäniň ilkinji tebigy gaz biržasy ertir açylýar

Täze ulgam bilen hem Türkiýe sebitinde söwda bazasyna öwrüler hem-de tebigy gazyň nyrhlary arzanlar

Türkiýäniň ilkinji tebigy gaz biržasy nähili işlär?

Biržada tebigy gaz bilen üpjün ediji firmalar we BOTAŞ iş alyp barar.

Biržanyň operasiýalary 365 gün 24 sagadyň dowamynda amala aşyrylar.

Tebigy gaz söwdasy gündelik görnüşde alynyp barylar.

Täze ulgamda tebigy gazyň nyrhlary erkin bazarda kesgitlener.

Her gün salgylanyljak tebigy gaz nyrhy bolar.

Ýüze çykjak bäsleşikde uzak möhletde sarp edijä hödürlenjek nyrhlar aşaklar.

Tebigy gaz biržasy diňe bir Türkiýe üçin däl, goňşy we sebit ýurtlary üçin täzelik…

Bu başlangyç bilen tebigy gazda söwda merkezine öwrülje Türkiýe nyrhlaryň kesgitlenmeginde-de ugrukdyryjy bolar.


Etiketkalar: nyrh , söwda , tebigy gaz , ulgam

Degişli Habarlar