Yandex.Market Russiýada türk harytlaryny satar

Yandex.Market Russiýada, Türkiýede öndürilen önümleri satar

Yandex.Market Russiýada türk harytlaryny satar

Russiýanyň Kommersant gazedi, Yandex we Sberbank tarapyndan gurulan we Russiýanyň iň uly söwda platformalaryndan biri bolan Yandex.Marketiň e-söwda üçin ilkinji strategik hyzmatdaşy bolan Ziýlan Grup bilen ylalaşyga gelendigini mälim etdi.

Ylalaşyga görä Türkiýede öndürilen aýakgaplaryň satylmaga başlanmagy bilen ylalaşyk oktýabr aýynda güýje girer. 

Habara görä Yandex.Market täze ylalaşyk bilen platformanyň üsti bilen 20 müňden gowrak aýakgaby müşderilere hödürlär. 

 

 Degişli Habarlar