Berat Albaýrak walýuta kursy bilen bagly beýanat berdi

Gazna we Maliýe ministri Berat Albaýrak walýuta kursyndaky aktiwligiň örän açyk bir hüjümiň görkezijisidigini nygtady

Berat Albaýrak walýuta kursy bilen bagly beýanat berdi

Berat Albaýrak gazetleriň birine beren reportažynda global maliýe ulgamyň iň uly oýunçysy bolan ABŞ-niň başladan bu hüjüminiň, ösüp barýan ähli ýurtlara meňzeş täsir ýetirendigini habar berdi.

“Türk ykdysadyýetine gowşak diýip günäkärlemek päliýamanlykdyr” diýen Albaýrak walýuta kursyndaky durnuksyzlyga garşy meýilnama taýýarlaýandyklaryny mälim etdi.

Ministr Albaýrak şu günden başlap gerek bolan çäreleriň görüljekdigini beýan etdi.Degişli Habarlar