Sarp edijileriň ynam indeksi iýul aýynda 4 göterim ýokarlady

İndeks soňky iki ýylyň iň ýokary çägine ýetdi

Sarp edijileriň ynam indeksi iýul aýynda 4 göterim ýokarlady

Türkiýäniň Hasabat guramasy bilen Türkiýe Respublikasynyň Merkezi banky tarapyndan geçirilen sowalnamanyň netijeleri çap edildi.

İýun aýynda 70,3 göterime deň bolan indeks, iýul aýynda 73,1 göterim hökmünde bellik edildi.

Howalyklaryň maddy şertler boýunça garaşýan netijesi baradaky indeks hem degişli döwürde 3,3 göterim ýokarlap, 92 göterime deň boldy.

Sowalnama görä geljek 12 ýyllyk döwürde işsizlerin sanynyň azalmagyna garaşylýar.Degişli Habarlar