Senagat önümçiligi artdy

Senagat önümçiligi aprel aýynda geçen ýylyň aprel aýy bilen deňeşdirilende 6,2 göterim, 2018-nji ýylyň amrt aýy bilen deňeşdirilende bolsa 0,9 göterim artdy

Senagat önümçiligi artdy

Türkiýäniň Hasabat guramasy TÜIK senagat önümçilginiň aprel aýyndaky indeksiniň netijelerini aýan etdi. 

Şoňa laýyklykda ýyllyk indeks garaşylan 5 göterimden ýokary boldy. 

Aprel aýynyň netijesiniň aýan edilmegi bilen birlikde ýylyň 2-nji çärýeginiň ösüşiniň nähili boljakdygy bilen bagly yşaratlar hem alyndy. 

Garaşylanyndan ýokary bolan senagat önümçilgi ýylyň 2-nji çärýegine hem garaşylanyndan güýçli ýagdaýda girildi. 

 Degişli Habarlar