Eksport birliginiň nyrh indeksi fewral aýynda ýyllyk mukdarda 7,7 göterim ýokarlady

Türkiýäniň Hasabat guramasy 2018-nji ýylyň fewral aýyna degişli daşary söwda indeksini çap etdi

Eksport birliginiň nyrh indeksi fewral aýynda ýyllyk mukdarda 7,7 göterim ýokarlady

Şoňa laýyklykda eksportyň mukdar indeksi fewral aýynda geçen ýylyň degişli döwrüne görä 1,2 göterim artdy.

İndeks şol döwürde azyk, alkogolsyz içgilerde we temmäki önümlerinde 10,2, çig mallarda 15,9, önümçilik senagatynda 8,4 göterim ýokarlady.


Etiketkalar: fewral , mukdar , eksport

Degişli Habarlar