“Türkiýe 2017-nji ýyly iňňän gowy geçirdi”

Bütindünýä banky Türkiýäniň 2018-2019-njy ýyllaryň aralygynda 4,5 göterim arasynda ösüş etmegine garaşýar

“Türkiýe 2017-nji ýyly iňňän gowy geçirdi”

Bütindünýä bankynyn Türkiýe bölüminiň direktory Ýohannes Zutt “Anadoly” habarlar gullugyna beren beýannamasynda Türkiýäniň 2017-nji ýyly iňňä gowy geçirendigini beýan etdi.

Hökümetiň maýa goýum meselesinde hususy pudagy goldamak üçin dürli maliýe ýeňilliklerini döredendigini beýan eden Zutt, hususy pudagyň hem oňa oňyn reaksiýa bildirendigini we Türkiýäniň geçen ýyl ýokary ösüş edendigini aýtdy.

Zutt: “2018-2019-njy ýyllaryň aralygynda Türkiýede ösüşiň 4-5 göterim aralygynda bolmagyna garaşýarys” diýdi.


Etiketkalar: pudak , Türkiýe , bank

Degişli Habarlar