Işsiz adamlaryň sany awgust aýynda azaldy

Türkiýäniň Hasabat guramasy iş güýjiniň awgust aýyndaky hasabatyny çap etdi

Işsiz adamlaryň sany awgust aýynda azaldy

Şoňa laýyklykda Türkiýede 15 ýaş we ondan ýokary ýaşda bolan işsiz adamlaryň sany awgust aýynda geçen ýylyň awgust aýyna garanyňda 89 müň adam azalyp, 3 million 404 müň adama çenli azaldy.

Şol döwürde işsizlik derejesi 0,7 göterim azalyp, 10,6 göterim boldy.Degişli Habarlar