Russiýa ilkinji pomidor eksporty Izmiriň Bergama etrabyndan amala aşyryldy

Türkiýeden ugradylan pomidor 750 dükanda satuwa çykarlar

Russiýa ilkinji pomidor eksporty Izmiriň Bergama etrabyndan amala aşyryldy

Russiýanyň Türkiýeden pomidor eksportuna goýan çäklendirmesiniň ortadan aýrylmagyndan soň ilkinji pomidor eksporty Izmiriň Bergama etrabyndan amala aşyryldy.

Dünýäniň iň uly parniklerinden biri bolan bolan Bergamadaky Agrobaý parniginde ösdürlip ýetişdirlen pomidorlar konteýnerler bilen Russiýanyň San Peterburg şäherine ugradyldy.

Türkiýeden ugradylan pomidor 750 dükanda satuwa çykarlar.

Agrobaý Parnigiň Dolanşyk geňeşiniň agzasy Arzu Şentürk Russiýa bilen baglaşylan şertnama laýyklykda şu ýyl  Russiýa 5 müň tonnalyk pomidoryň ugradyljakdygyny we şol sanynyň 7 müň tonna çykarylmagynyň meýilleşdirilýändigini belledi.

 


Etiketkalar: Russiýa , eksport , pomidor

Degişli Habarlar