Senagat önümçiligi artdy

Türkiýäniň senagat önümçiligi artdy

Senagat önümçiligi artdy

Senagat önümçiligi sentýabr aýynda 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna garanyňda 10,4 göterim artdy.

Türkiýäniň Hasabat guramasy sentýabr aýynyň senagat önümçiliginiň ineksini çap etdi.

Şoňa laýyklykda möwsüm we senenama täsirinden saplanan senagat önümçiligi sentýabr aýynda awgusta aýyna garanyňda 0,6 göterim artdy.

Sentýabr aýynda senenama täsirinden saplanan senagat önümçiligi 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna garanyňda 10,4 göterim artdy.

Saplanmadyk senagat önümçilik indeksi ady agzalan döwürde 13,4 göterim artdy.Degişli Habarlar