Dubaý peselýär Türkiýe özgerýär

Fuarda beýän edilen hasabat BAE-niň gozgalmaýan emläk pudagyndaky ýagdaýyny ýüze çykardy

Dubaý peselýär Türkiýe özgerýär

Şu ýyl Dubaýda 16-njy gezek geçirilýän Cityscape Global 2017 fuarynda firmalara ilkinji gezek fuaryň çäginde satuwlara rugsat berildi. 

Emma satuwlar diňe Dubaýda iş alyp bärýan karhanalara rugsat berildi.

Fuarda beýän edilen hasabat BAE-niň gozgalmaýan emläk pudagyndaky ýagdaýyny ýüze çykardy.

Hasabata görä BAE-de gurluşygy dowam edýän we gymmady 227,9 milliard dollar bolan 7878 gurluşyk taslama bar.

Dubaýdaky 2812 taslamanyň gymmadynyň bolsa 121,1 milliard dollara ýetýär.

Taslamalara bolan talabyň azlygy sebäpli gozgalmaýan emläk pudagyndaky satuwlar az, bu ýagdaý bolsa ýurdyň ykdysadyýetine ýaramaz täsir ýetirýär.


Etiketkalar: fuar , gozgalmaýan emläk , Dubaý , BAE

Degişli Habarlar